Utbildning

Vägtransportledare

Säker Trafik AB erbjuder både grund- och fortbildning av vägtransportledare

En vägtransportledare har polisiär befogenhet när det gäller att dirigera trafik och ge anvisningar till övriga trafikanter.

Detta för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Med stöd av sitt förordnande ger en vägtransportledare anvisning för trafiken i samband med eskort av långa, breda och tunga vägtransporter. Som trafikant har man skyldighet att följa vägtransportledarens anvisningar.

VTL utbildning i oktober är inställd pga. för få deltagare

VTL i oktober 2022 är inställd pg för få del

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN UNDER 2023

  • Grundutbildning 23-26 januari i Söderhamn
  • Fortbildning 23-24 januari i Söderhamn
  • Grundutbildning 24-27 april i Jönköping
  • Fortbildning 24-25 april i Jönköping
  • Fler tillfällen kommer att läggas ut längre fram under hösten.

 

 

Priser

  • Grundutbildning Helpension24 500 kr (inkl. logi)
  • Grundutbildning Halvpension 19 500 kr 
  • Fortbildning Helpension 8 100 kr (inkl. logi)
  • Fortbildning Halvpension 6 500 kr

 

I grundutbildning ingår en uppsättning uniformskläder
Alla priser är exkl. moms

 

Vid avbokning 2–0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in erbjuden kurs senast 2 veckor före kursstart.