Utbildning

Bilen som säker arbetsplats | BSA

Kör du bil i jobbet?

Har Du och Dina medarbetare tillräckliga kunskaper att köra bil så riskerna för att råka ut för trafikolyckor minimeras?

Har Du kunskap om hur man bäst manövrerar bilen vid halka, vad lösa föremål i bilen kan ställa till med eller hur trötthet, mediciner, alkohol och droger påverkar bilkörningen?


Nu har ni chansen att ge Ert företag och Era anställda den utbildning som krävs enligt arbetsmiljölagen.

Vår utbildning heter ”Bilen som säker arbetsplats” och är på 4 tim, 2 tim teori och 2 tim. praktisk körning på halkbana. 

Pass 1

Hastighet – Bilbälte – Alkohol – Mediciner – Trötthet  – Först vid trafikolycka

Upplevelsehallen med krocksläde, krockvåg, bilvolt och mycket mer.

Det blir många “a-ha” upplevelser. I pausen mellan passen finns det möjlighet till en fika med kaffe/te och smörgås.

Pass 2

Praktisk körning med bil på halkbanan.

Där får du känna på överraskningsmomentet när du bromsar på halt underlag i olika hastigheter.

Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda ha fått en kunskap om hur man skapar en trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon.

 

Vinster för företaget

•Minskade fordonsskador

•Minskad bränsleförbrukning

•Minskade personskador

•Tryggare arbetsmiljö för alla anställda

•Bättre varumärke på vägarna

•Attraktiv arbetsgivare som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

 

NTF Dalarna/Säker Trafik AB 

Vi har mer än 50 års erfarenhet av arbete med utbildningar för ökad trafiksäkehet

Vi fortbildar flera företags- och organisationers medarbetare som kör bil i jobbet samt utbildar årligen 5000 körkortselever.

 

Vi erbjuder Ditt företag eller organisation att vara en komplett samarbetspartner i utbildningsfrågor som rör trafiksäkerhet.

Vi kan utbilda Din personal så de når den kunskapsnivå arbetsmiljöverket ställer som krav för alla som kör bil i jobbet. 

 

Vi ser fram emot en närmare kontakt med Er! Läs mera här / ladda ner vårt infoblad

För mer information kontakta oss på Säker Trafik 023-70 55 70

Kontakta oss >>