YKB | YRKESFÖRARKOMPETENSBEVIS

YKB – Vad, hur och varför?

Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, 1 januari 2008 (för buss), 1 januari 2009 (för lastbil) en lag (2007:1157) som ska säkerhetsställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket (för buss innan 10 september 2015 och för lastbil innan 10 september 2016). Lagen avser både grundutbildning och fortbildning och omfattar såväl godstransportsektorn som bussbranschen.

 

Fortbildning efter utfärdat yrkeskompetensbevis

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen ska genomföras under en vecka alternativt delas upp i max fem delkurser som skall omfatta sju timmar vardera.

 

Vi erbjuder YKB-utbildningar i hela Sverige

Säker Trafik AB ägs av NTF och är av Transporstyrelsen godkänd som utbildare. Vi anpassar fortbildningen till de delkurser som föraren redan har gått alternativt kommer att gå senare. Utbildningar inom YKB kan genomföras i hela landet av Säker Trafik AB.   

 

Partnerskap

Vi erbjuder även ett samarbetsavtal där vi kallar, utbildar, inrapporterar och registerhåller företagets förare avseende YKB fortbildning. Detta avlastar företagets personaladministration och säkerställer att företaget alltid har rätt kompetens oavsett förändringar i personalstyrkan.

Kontakta oss