NTF

NTF och Säker Trafik AB

Säker Trafik AB är en del av NTF-organisationen. Bolaget ägs av NTF Dalarna. Säker Trafik arbetar med utbildningar, revisioner, utredningar, utvärderingar och uppdrag inom trafiksäkerhets- och miljöområdet.

 

NTF
NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

 

Verksamhetsidé

NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken

NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk

NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags

 

Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna

 

Nollvisionen ledstjärna för NTF:s verksamhet

Riksdagen har fastställt att Nollvisionen ska vara det långsiktiga målet för trafiksäkerheten som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.