Uppdrag inom trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetspolicy

  • Stöd vid framtagning
  • utbildning
  • uppföljning

Mätningar och observationer

Till kommuner och företag

  • Trafikflödesmätningar
  • Hastighetsmätningar
  • Bilbältesanvändning
  • Busshållplatser, bedömning av risk och otrygghet
  • Säker skolväg

För mer information kring utbildningar inom Trafiksäkerhet kontakta Säker Trafik 023-70 55 70

Kontakta oss >>