Säker Trafik AB

Proffs på trafiksäkerhetsutbildningar

RISKUTBILDNING

Bilkörkort

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattas av två delar; Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2.

BILEN SOM SÄKER ARBETSPLATS

BSA

Nu har du och dina medarbetare chansen att minimera trafikolyckor och ge ert företag den utbildning som krävs enligt arbetsmiljölagen. 

YRKESFÖRAR-KOMPETENSBEVIS

YKB

Denna utbilding ska säkerhetsställa att alla förare i buss och lastbil har den kompetens som är nödvändig.

FORTBILDNING FÖRARPRÖVARE

Vi hälsar alla förarprövare välkomna som arbetar inom Gymnasieskolan och Komvux.

VÄGTRANSPORTLEDARE

VTL

En vägtransportledare har polisiär befogenhet när det gäller att dirigera trafik och ge anvisningar till övriga trafikanter säkert. 

ARBETE PÅ VÄG
APV

Utbildningen riktar sig till alla som ska arbeta på vägar där Trafikverket är beställare. 

SERVICEARBETE PÅ VÄG

Vi erbjuder en grundläggande utbildning för alla som arbetar med servicearbete på väg tex bärgningspersonal m.m

SPARSAM KÖRNING

Eco2 Trainer

Sparsam körning för personbil, buss och lastbil. Man går igenom fem olika steg i hur man bör tänka vid sparsam körning.

EVENT

Samla dina vänner eller dina medarbetare för en kul stund på trafikövningsplatsen i Falun.

UPPDRAG INOM TRAFIKSÄKERHET

För mer information kring utbildningar inom Trafiksäkerhet kontakta Säker Trafik

Kontakta oss