TRANSPORT AV FARLIGT GODS - ADR

UTBILDNING


Säker Trafik AB erbjuder följande utbildningar inom området transport av farligt gods på väg (ADR). Utbildningarna genomförs som förstagångs- eller repetitionsutbildningar. 

För att utbildningarna ska genomföras vill vi ha minst 10 deltagare.


Uppdatering nya regelverket ADR-S 2019 (MSBFS2018:5)

Regelverket ADR/ADR-S uppdateras vart annat år och den 1 januari 2019 trädde ett nytt regelverk i kraft. Uppdateringsutbildningen vänder sig till alla som berörs av reglerna om transport av farligt gods t ex säkerhetsrådgivare, ADR-lärare, transportörer och/eller andra som behöver ta del av de nya och ändrade bestämmelserna i regelverket. 


ADR 1.3

Utbildningen är avsedd för alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods, där ADR intyg inte krävs.

Kurstid 1/2 dag (4 tim)  

Pris: 1 350 kr/person

Mer info här om ADR 1.3

 

ADR Grund 
Gäller som krav på personal som hanterar större volymer styckegods (fat mm).
Kurstid 3 dagar inkl. brandövning samt prov hos Trafikverket.
Pris: 3 700 kr/person

Mer info här om ADR Grund


ADR Klass 1 

Gäller som krav för personal som hanterar explosiva ämnen och föremål. Detta är en komplettering till ADR Grund.

Kurstid 1 dag samt prov hos Trafikverket.

Pris 1 600 kr/person

Mer info här om ADR Klass 1ADR Tanktransporter 

För personal som transporterar farligt gods i tankfordon. Detta är kompletteringsutbildning till ADR Grund.

Kurstid 1,5 dagar samt prov hos Trafikverket.

Pris 2 850 kr/person

Mer info här om ADR Tanktransporter


ADR Repetitionsutbildningar
- grund (styckegods) 1,5 dagar 2 900 kr/person
- klass 1 1/2 dag 1 350 kr/person
- tank 1 dag 1 350 kr/person
Efter genomförd repetitionsutbildning ska prov skrivas hos Trafikverket.

Mer info här om repetitionsutbildning

Övrigt: 

Kurser genomförs vid minst 6 kursdeltagare
Företagsgrupper offereras.
Alla priser exkl. moms.
Vid utbildning på lördag/söndag tillkommer 15 % helgtillägg.

Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in erbjuden kurs senast 2 veckor före kursstart.


Kontakt

Tel: 023-70 55 70 Mejl: info@sakertrafikdalarna.se