LASTBILSVOLTHYTT


Du kan hyra vår lastbilsvolthytt till företagsutbildningar, event mm. 

 

Volthytten ger unika utbildningsbetingelser och reflektioner 

kring nödvändigheten att använda bilbälte i tunga fordon.

 

Prisexempel:

Grundhyra 4 tim utbildning inkl. instruktör,

10 mils transport med dragbil. 5 900:- exkl moms

 

Ev. längre transport och utbildningstid offereras


Här kan du ladda ner informationsblad

För mer information kontakta Säker Trafik 023-70 55 70