Kalender över våra kurser 

för YKB kalender tryck här

 

 Kurser år 2020      
 Kurs
Vecka Datum Ort
Fortbildning förarprövare  43 19 - 22 oktober Jönköping
EXTRA insatt
Vägtransportledare
 47   17 - 20 november Bollnäs
       
  Kurser år 2021      
Vägtransportledare  4 25 - 28 januari Bollnäs