Grund- och fortbildning Vägtransportledare

Säker Trafik AB erbjuder grundutbildning och fortbildning av vägtransportledare

Här kan du läsa mera om våra kurser och vilka datum och orter vi håller dessa på.

Sedan den 1 juli 2005 gäller lag om vägtransportledare(SFS:1167) och Förordning om vägtransportledare (SFS 2014:1169) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:139) om vägtransportledare. Av förordningen, som beslutas av regeringen, framgår av 7§ att en vägtransportledare skall genomgå fortbildning senast fem år efter förordnandet.

Av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:139 framgår av det allmänna rådet till 5§ lag om vägtransportledare att; ”Bedömning av en ansökan om förordnande som vägtransportledare bör grundas på ett intyg om genomgången särskild utbildning som då ansökan gjordes inte var äldre än ett år, räknat från sista utbildningsdagen”. Det innebär att en fortbildning med fördel kan ske i god tid innan förordnandet går ut.