ARBETE PÅ VÄG

UTBILDNING


Arbete på väg
Utbildningen vänder sig till alla som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. Den är även ett krav från Trafikverket. Det gäller för statliga, kommunala och enskilda vägar.
Kravet gäller förare av alla typer av vägunderhålls
fordon, service och arbetsfordon samt alla som på något sätt har ansvar för en vägarbetsplats.

 

Nivå 1.
-Utbildning för alla som arbetar på eller intill väg.

Nivå 2.
-Utbildning för alla som kör eller hanterar ett fordon.
-Säkerhet på väg.

 

Nivå 3A
-Utmärkningsansvarig

 

Nivå 3B
-Vakt och lots vid vägarbeten

Nivå 1 + 2
Utbildningstid tillsammans ca 8 timmar.

 

Pris 1800 kr/elev
Exkl. utb. mtrl (ca 300 kr/elev)
Grupper offereras


Kontakta oss för mera information 023-70 55 70