Fortbildning för förarprövare


Säker Trafik AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildare av Fortbildning för Förarprövare (Dnr: TSTT 2017/301)
Vi har nu fått ta över fortbildningen då Lefab Trafikläromedel beslutat att lägga ner kursen. 
Nya kurser är planerade till hösten, lärare blir som tidigare Mats Willén. 

Boka dig medan det finns platser kvar! 

Läs mer här eller kontakta oss på 023-70 55 78, 023-70 55 70