YKB delkurser

Delkurs 1 Sparsam körning

Innehåll: Kursdeltagarna ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljö-och ekonomiskt perspektiv.

Mål:  Kursdeltagaren ska få kunskap om hur man minskar bränsleförbrukningen och minska slitaget på fordonen och förebygga störningar.

DELKURS 2: PERSONTRANSPORTER
Innehåll: Kursdeltagarna ska ha god kunskap om passagerarens särskilda behov. 
Också ha god kunskap om passagerarens säkerhet.
  Kursdagen innehåller också lastsäkring, vikter, gods.
Uppdateras om regler och bestämmelser.
Mål: Kunna tillgodose passagerarens särskilda behov
Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 
DELKURS 3: LAGAR OCH REGLER
Innehåll: Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för passagerare, gods och transporter.  
Mål: Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för passagerare, gods och transporter.
DELKURS 4: ERGONOMI OCH HÄLSA
Innehåll: Kursdeltagarna upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. 
Förstå hur man förebygger arbetsskador.
Mål: Kursdeltagarna ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.
DELKURS 5: SÄKERHET OCH KUNDFOKUS
Innehåll: Öka servicegraden till passageraren. Värna om passagerarens säkerhet.
Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att stärka företagets profil/varumärke. Allmän trafiksäkerhet.
Enklare brandövning och uppträdande på olycksplats.
Mål: Kursdeltagarna ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagarna ska kunna hantera konflikter/krissituationer. Stärka företagets profil/varumärke.

Delkurs 2 Persontransporter (Buss)

Innehåll: Kursdeltagarna ska ha god kunskap om passagerarens särskilda behov.  Också ha god kunskap om passagerarens säkerhet.  Kursdagen innehåller också lastsäkring, vikter, gods. Uppdatering om regler och bestämmelser.

Mål: Kunna tillgodose passagerarens särskilda behovKursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 

Delkurs 2: Godstransporter (Lastbil)

Innehåll: Kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning.

Mål:  Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Delkurs 3 Lagar och regler

Innehåll: Kursdeltagarna uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för passagerare, gods och transporter.  

Mål: Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för passagerare, gods och transporter.

Delkurs 4 Ergonomi och hälsa

Innehåll: Kursdeltagarna upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. Förstå hur man förebygger arbetsskador.

Mål: Kursdeltagarna ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 5 Säkerhet och kundfokus

Innehåll: Öka servicegraden till passageraren. Värna om passagerarens säkerhet.Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att stärka företagets profil/varumärke. Allmän trafiksäkerhet.Enklare brandövning och uppträdande på olycksplats.

Mål: Kursdeltagarna ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagarna ska kunna hantera konflikter/krissituationer. Stärka företagets profil/varumärke.