YKB LASTBIL

Alla yrkesförare måste, enligt Lagen om yrkesförarkompetens (Lag 2007:1157) ha ett yrkeskompetensbevis. Lastbilsförare måste ha beviset senast 10 september 2016   och Bussförare senast 10 september  2015.  

Lagen omfattar såväl grundutbildning som fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år. Föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som innehåller fem delkurser om totalt 35 timmar.

De fem delkurserna är Sparsam Körning, Godstransporter, Lagar & Regler, Ergonomi och Hälsa samt Säkerhet och Kundfokus.

För att bli klar i tid bör man påbörja fortbildningen snarast!

Vi kan även erbjuda utbildning på lördagar!

Pris vid köp av enskilda utbildningsdagar:

Vardagar 1.480 kr per deltagare 

Lördagar + 15% per deltagare

Vid utbildning av större grupper kontakta oss för offert.

Delkurs 1: Sparsam körning
Delkurs 2: Godstransporter (lastbil)
Delkurs 3: Lagar och regler
Delkurs 4: Ergonomi och hälsa
Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus

Klicka här för mera info om de olika delkursernas innehåll och mål.


Lastbil

 

Utbildningstillfällen 2017 

 Delkurs

Vecka

Dag

 Datum

 Utbildnings ort

         
3 44  Måndag  30/10  Falun
4 44  Tisdag  31/10  Falun
5 44  Onsdag  1/11  Falun
1 44  Torsdag  2/11  Falun
2 44  Fredag  3/11  Falun

(2017-04-10)