Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning -”Handledarutbildning” 

Ska man övningsköra privat för behörighet B måste både den som ska övningsköra och handledaren genomgå en Introduktionsutbildning.

Det tidigare kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans, har slopats. 

En introduktionsutbildning gäller i fem år från dagen den genomfördes. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år). Vi på Säker Trafik Dalarna är godkända som utbildare.

Pris: 400 kr/deltagare