Riskutbildning 1 och 2

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattas av två delar; Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2.

Riskutbildning 1 handlar om alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden kan påverka körförmågan. Detta är en teoretisk utbildning och du får delta i diskussioner om vilka konsekvensera kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Riskutbildning 2, den sk. ”halkbanan”, handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Detta är en praktisk utbildning som gör dig medveten om de risker som finns med att köra på ex. halt underlag. Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du förstår hastighetens betydelse.

Riskutbildning 2 kan du genomföra hos oss i Falun och i Söderhamn:

Falun: Bokning sker via telefon: 023-70 55 70

Söderhamn: Bokning sker via telefon: 070-71 65 100